Prawo odstąpienia od umowy

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jeho převzetí a to bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy Kupující převzal poslední Zboží nebo kdy Kupuijícího uvedená třetí osoba je jiná než dopravce a která převzala poslední zboží.

 

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení smlouvy by měl Kupující informovat o této skutečnosti Prodávajícího (Český tisk s.r.o., Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, a informovat o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným oznámením.

 

3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je třeba zaslat oznámení o odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu Prodávajícího info@zrcadlomat.cz a to před uplynutím lhůty 14 dnů ode dne doručení zboží. Vzor příslušného oznámení naleznete na konci těchto obchodních podmínek

 

4. Prodávající nenese náklady na dopravu spojené s vrácením zboží Kupujícím v důsledku odstoupení od smlouvy.

 

5. Zboží musí být vráceno a to nejpozději do 14 dnů od podání oznámení o odstoupení od smlouvy.

  

Důsledky odstoupení od smlouvy

 

1. V případě odstoupení od smlouvy Prodávající vrátí veškeré platby přijaté od Kupujícího. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit náklady spojené s doručením objednaného zboží a to až do výše odpovídající nejlevnějšímu způsobu dopravy dostupného v dané nabídce.

 

2. Vrácení peněz se provádí pomocí stejných platebních metod, které byly použity Kupujícím v původní transakci, pokud se Kupující a Prodávající nedohodnou jinak.

 

3. Prostředky budou vráceny nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl Prodávající informován o rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od smlouvy. Vrácení platby může být pozdrženo, dokud Kupující neobdrží zboží nebo dokud nebude Kupujícímu poskytnut doklad o jejím odeslání zpět, podle toho, v závislosti na tom co nastane dříve.

 

4. Kupující je rovněž zodpovědný za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho použití nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění závad, vlastností a fungování zboží.

 

5. Právo na odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího je vyloučeno v případě že:

-smlouvy, jejichž předmětem plnění je neprefabrikované zboží vyrobené podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb,

-smlouvy, jejichž předmětem plnění je zboží dodané v zapečetěném obalu, který nelze po otevření obalu vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů a to pokud byl obal po dodání otevřen.

 

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

 

Kliknutím stáhnete.

 

(Tento formulář je nutné vyplnit a odeslat pouze v případě odstoupení od smlouvy)

 

– Paxy - Piga, ul. Vratimovská 681/80, 71900 Ostrava – Kunčice

– Oznamuji že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

– Datum objednání:

– Číslo objednávky (z oznámení o provedení nákupu):

– Jméno a příjmení Kupujícího:

– Adresa Kupujícího (doručení zboží):

– Datum oznámení o odstoupení od smlouvy:

– Číslo bankovního účtu pro vrácení peněžité částky:

– Důvod vrácení Zboží (vyberte číslo z níže uvedeného seznamu*):

– Podpis Kupujícího (pouze v případě, že je formulář zaslán v písemné formě):

 

Důvod vrácení zboží*:

1 - nelíbí se mi
2 - špatná kvalita
3 - nesprávný rozměr
4 - popis zboží neodpovídá doručenému zboží
5 - bez důvodu

 

Informaci o odstoupení od smlouvy je nutné zaslat prostřednictvím e-mailu na následující adresu info@zrcadlomat.cz 

Urychlí to celý proces vrácení peněžité částky.